2023 yılı SHKS Eğitim Planı
24 Ağustos 2023

 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

1

 

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM VE GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 • 1- Kişiler Arası İletişim
 • 2- Beden Dili 3-Empati

4-İletişim Becerileri

5-Nezaket Ve Görgü Kuralları 6-Öfke Kontrolü

7-Stresle Baş Etme 8-Zor insanla başa çıkma

 • 9- Problem çözme teknikleri
 • 10-Tükenmişlik Sendromu

 

 

Personelin İş Deneyimi Ve İletişim Becerilerini Artırmak.

 

 

Nitelikli İnsan Gücünü Yetiştirme Ve Kaliteli Hizmet Sunabilmek

 

Temel Eğitim

 

EĞİTİM BİRİMİ

sistemde online olarak kalacaktır

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Personel

 

 

 

 

 

 

 

Uzaktan Eğitim

 

 

 

 

 

 

EKİM

 

 

 

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlayan

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞTABİP


 

2022 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

2

 

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ

 

 

 

 

 

 

KKKA şüpheli vakalara yaklaşım

Hastalık hakkında koruyucu önlemler almak,hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden KKKA

Hastalığı hakkında bilgi edinmek

 

 

 

 

 

 

 

Farkındalık yaratmak

 

 

 

 

 

Hasta ve Çalışan Sağlığını korumak,önlemler almak

 

Bilgilendirme

 

Eğitim Birimi

 

sistemde online olarak kalacaktır

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Personel

 

 

 

 

 

 

 

Uzaktan Eğitim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİM

 

 

 

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 

 


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

3

 

HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

1-Güvenli Cerrahi Uygulamaları

2-İlaç Güvenliği

3-Transfüzyon Güvenliği

4-Sözel İstem Uygulaması

5-Hasta

Bilgilerinin ve Kayıtlarının

Güvenli Devredilmesi

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Sunumu Aşamasında, Hasta Güvenliği Ve Memnuniyetini Sağlayarak Aynı Standartlarda Hizmet Almalarını Sağlamak.

 

 

 

 

Hastayı olası zararlardan korumak ve kaliteli bakım hizmeti sunabilme

 

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

sistemde online olarak kalacaktır.

 

 

 

 

Tüm Sağlık Personeli

 

 

Uzaktan Eğitim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİM

KASIM

ARALIK

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 

1- Hasta Transferi

2-Hasta Düşmeleri 3-Hasta Kimlik Tanımlayıcı, Hasta Kimliğinin Doğrulanması

4-Mavi Kod

5-Pembe Kod

 • 6-Tıbbi Cihaz Güvenliği
 • 7-Akılcı ilaç kullanımı
 • 8- Radyasyon Güvenliği

Sağlık Bakım Hizmetleri Sunumu Aşamasında, Hasta Güvenliği Ve Memnuniyetini Sağlayarak Aynı Standartlarda Hizmet Almalarını Sağlamak.

 

Hastayı Olası Zaralardan Korumak Ve Kaliteli Bakım Hizmeti Sunabilme

 

Eğitim Birimi

sistemde online olarak kalacaktır.

 

 

 

 

 

Tüm Personel

 

 

 

Uzaktan Eğitim

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 

 


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

4

 

HASTA BAŞI TEST CİHAZI

1-Hasta Başı Test Cihazı Kullanımı Ve Bakımı

2-Çalışılacak Testlerin Preanalitik, Analitik ve Postanalitik Evrelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • 3- Kalibrasyon ve Kalite Kontrol Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • 4- Cihazın Temizliği veBakımı

 

 

 

 

 

 

Hasta Başı Test Cihazının doğru Kullanımı Hakkında bilgileri güncellemek ve farkındalık oluşturmak

 

 

 

 

 

 

Hasta Başı Test Cihazının Kullanımında Doğru Sonuç Alabilme

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi

sistemde onlineolarakkalacaktır

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Sağlık personeline

 

 

 

 

 

 

Uzaktan Eğitim

 

 

 

 

 

 

EKİM

 

 

 

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 

 

 

 

 


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

5

 

NUMUNELERİN TOPLANMASI

 

 

 

 

 

 

1-NUMUNELERİN TOPLANMASI

 

 

Örneklerin Doğru Alınmasını Ve Güvenli Transferini Sağlamak.

 

 

Hastadan alınan Örneklerden En Güvenli Şekilde Doğru Sonuç alabilmek

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi

sistemde online olarak kalacaktır.

 

 

 

 

 

İlgili Sağlık personeline / Hizmet Alım Personeli

 

 

 

 

 

Uzaktan Eğitim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASIM

 

 

 

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

6

 

HASTA HAKLARI EĞİTİMLERİ

 

 • 1- Hasta Hakları ve Sorumlulukları
 • 2- Etik Hasta Hakları
 • 3- Hasta Memnuniyeti 4- Hasta

Mahremiyetinin sağlanması (Hasta Bilgilerinin Mahremiyeti ve Gizliliğin korunması)

5- Hasta Rızasının alınması

 

 

 

Hizmet Kalitesinin ve Hasta Memnuniyetinin Artmasını Sağlamak

 

 

Sunulan Sağlık Hizmetinin, Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Fark Edilmesini Sağlayarak Kurumda Gerekli Düzenlemelerin Yapılması

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

sistemde onlineolarakkalacaktır

 

 

 

 

 

 

Tüm Personel

 

 

 

Uzaktan Eğitim

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

Sıra

No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin

Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

7

 

İLAÇ YÖNETİMİ/

 

 

 

 

 

 

1- Cerrahi Profilaksi Ve Uygun Antibiyotik Kullanımı

 

 

 

 

 

 

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlayarak Ve Korunma, Bulaşma Yöntemleri Hakkında Bilgilendirmek

 

 

 

 

 

 

Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Sağlıklı Çalışma Yaşamı

 

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi / Alanında Uzman Kişi/eczacı

 

T sistemde onlineolarakkalacaktır

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Hekimler

 

 

 

 

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

 

 

 

 

 

 

ARALIK

 

 

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

8

 

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME EĞİTİMLERİ

 

1-Akılcı ilaç kullanımı

2-ilaçların stabilitesi

3-ilaç geçimsizliği

4-ilaç ilaç etkileşimi /ilaç besin etkileşimi

5-yüksek riskli ilaçlar ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar

6-tehlikeli ilaçların güvenli uygulamaları

7-Advers etki ve bildirimi

8-bölünebilir ve ezilebilir ilaçlar

9-pediatri ve geriatride güvenli ilaç uygulamaları

10-Gebelik ve laktasyonda ilaç uygulamaları

11-tıbbi sarf malzemelerinde olumsuz olay ve olumsuz olay bildirimi

12-ilaç hazırlama teknikleri

13-özel kullanıma sahip ilaçlar(soğuk zincire tabi ilaçlar,ışıktan korunması gereken ilaçlar)

14-nutrisyonel destek tedavisi ve nutrisyonel destek ürünleri

15-İlaç ve tıbbi sarf malzeme depolama koşulları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlacın Dahil Olduğu Tüm Süreçlerde Etkin Yönetimini Sağlamak, Hasta Ve Çalışana Yönelik Riskleri En Aza İndirmek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlayabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /Eczacı

Eğitim Birimi /eczacıEEEEE

sistemde onlineolarakkalacaktır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Personeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzaktan Eğitim ve Eczacı tarafından yüzyüze eğitim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARALIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV-YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SORU-CEVAP

 

 

 

 1. Akılcı İlaç ve antibiyotik Kullanımı

 

 

İlacın Dahil Olduğu Tüm Süreçlerde Etkin Yönetimini Sağlamak, Hasta Ve Çalışana Yönelik Riskleri En Aza İndirmek

 

 

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlayabilme

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /Eczacı

 

s

 

 

 

 

Tüm Personel

 

Uzaktan ve yüzyüze

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

9

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ //İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

 

 

 

 

 

1-Beyaz Kod 2-Mobbing

3-Çalışan Hakları Genelgesi

 

 

Sağlık İşletmelerinde Görevli Personelin Çalışma Hayatında Karşılaşılacak Şiddet Olaylarında İzlenmesi Gereken Süreçte Hak ve Sorumluluklarını Bilmesini Sağlamak

Sağlık İşletmelerinde Görevli Personelin Çalışma Hayatındaki İş Ve İşlemlerini Daha Verimli Ve Etkin Yapmak Ve Karşılaştıkları Şiddet

Olaylarının Önüne Geçebilme

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi

sistemde online olarak kalacaktır.

 

 

 

 

 

Tüm Personel

 

 

Uzaktan Eğitim

 

 

 

 

 

 

 

EKİM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİM

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 

10

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ //İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

 

 • 1- Kesici/D./A. Yaralanmaları
 • 2- Sağlık Tarama Programları
 • 3- Risk Yönetimi
 • 4- 4-Meslek Hastalıkları Farkındalık Ve Hukuki Sonuçları

5-Kişisel Koruyucu Ekipmanları Ve Güvenli Kullanımı

6 - Tıbbi Cihaz Ve Elektrik Güvenliği

7-Kan Ve Vücut Sıvıları İleBulaşma

8-İş Kazası ve Meslek Hastalığı olarak Covid-19

 

 

 

 

Sağlık İşletmelerinde Görevli Personel İçin İdeal, Güvenli Bir Çalışma Ortamı Ve Alt Yapısını Sağlamak.

Farkındalık yaratmak

 

 

 

Sağlıklı İdeal Çalışma Yaşamı Ve Güvenli Etkili Çalışma Ortamlarında Verimliliği Arttırabilme

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi

sistemde online olarak kalacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Personel

 

 

 

 

 

Uzaktan Eğitim

 

 

 

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

11

 

EL HİJYENİ EĞİTİMİ

 

 • 1- El Hijyeninin Önemi
 • 2- El Hijyeni Endikasyonları3- El Hijyeni Sağlama Yöntemleri ve

Cerrahi El Yıkama 4- Eldiven Kullanımı İle İlgili Kurallar

 • 5-El Antiseptikleri İle İlgili Genel Bilgiler
 • 6-Alkol Bazlı El Antiseptikleri İle İlgili Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

 

 

 

 

 

 

 

El Hijyeninin Önemi Ve Bilinci Hakkında Çalışanları Bilgilendirmek

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Tesisinde Çalışanlarının El Hijyenine Uyum Düzeylerinin Artırılması

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi

sistemde onlineolarakkalacaktır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Personel

 

 

 

 

 

 

 

Uzaktan Eğitim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİM

 

 

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 

 

 


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

12

 

ENFEKSİYONLRIN KONTROLÜ / ÖNLENMESİ

 1. Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
 1. Kişisel Hijyen İzolasyonlar Standart Önlemler
 2. Hastane

Enfeksiyonları

 

Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi

Sağlık Tesisi Çalışanlarını Hastane Enfeksiyonları Konusunda

Bilgilendirmek.

 

 

Hastane Enfeksiyonlarının Oluşmasını Engellemek

Temel Eğitim / Pratik Eğitim

 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi/Eğitim Birimi

sistemde onlineolarakkalacaktır

 

 

 

 

Tüm Personel

 

 

 

 

Uzaktan Eğitim

 

 

 

 

 

 

 

 

KASIM

 

 

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 

 

 

1. Sterilizasyon / Dezenfeksiyon

Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi

Sağlık Tesisi Çalışanlarını Hastane Enfeksiyonları Konusunda

Bilgilendirmek

Hastane Enfeksiyonlarının Oluşmasını Engellemek

Temel Eğitim / Pratik Eğitim

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Eğitim Birimi

sistemde onlineolarak kalacaktır

 

Sterilizasyon Endoskopi Birimlerinde çalışan Tüm Personel


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

13

 

TEMİZLİK EĞİTİMLERİ

 

 

 • 1- Hastane Ve Bölüm Bazlı Temizlik
 • 2- Genel Alanların Temizlik Kuralları 3- Belirlenen Risk Düzeyine Göre Alanların Temizlik Kuralları
 • 4- Temizlik Maddelerinin Kullanım Özellikleri
 • 5- Temizlik Malzemeleri İle Maruziyet (Göze Sıçraması, Ciltle Teması Gibi) Durumlarında Yapılacaklar

 

 

 

Hastane Ortamından Kaynaklanabilecek Enfeksiyonları Önlemek, Uyulması Gereken Temizlik Kurallarını Belirlemek Ve Uygulanmasını Sağlamak

 

 

 

 

 

Hasta, Hasta Yakını Ve Hastane Çalışanları İçin Sağlıklı Bir Ortam Oluşturmak.

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi

sistemde online olarak kalacaktır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Personel

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzaktan Eğitim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

14

 

KPR (KARDİO PULMONER RESÜSİTASYON)

 

 

 

 

1-Temel Yaşam Desteği

(İlk Yardım) Eğitimi

 

 

 

Bilgileri Güncellemek

 

 

 

Farkındalık Oluşturmak

Temel Eğitim

Eğitim Birimi / Alanında Uzman Kişi

Uygulama Yemekhane Teorik Eğitim Uzaktan Eğitim Sisteminde online olarak kalacaktır

 

 

 

Sağlık personeli dışındaki Personel

 

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

 

 

 

UYGULAMA

/UZAKTAN EĞİTİM

 

 

 

EKİM

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 

 

 

 

 

2-Temel-İleri Yaşam Desteği Eğitimi

 

 

 

Bilgileri Güncellemek

 

 

 

Uygulama Becerisini Artırmak

Temel Eğitim

Eğitim Birimi / Alanında Uzman Kişi

Uygulama Yemekhane Teorik Eğitim Uzaktan Eğitim Sisteminde online olarak kalacaktır

 

 

 

 

 

Sağlık Personeli

 

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

15

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ

 

 

 • 1- Sunucuların Güvenliği Yedekleme
 • 2- Uzaktan Erişim Kablosuz Erişim 3-Kişisel Sağlık Kayıtlarının

Güvenliği, İnternet Erişimi Ve Kullanımı

4-Güvenli Şifre Kullanımı

 

 

 

Hasta Ve Çalışanların Güvenliğini Tehdit Edebilecek Bilişim Olaylarına Yönelik Önlemler Almak

 

 

 

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini tehdit edecek olayları tanıyabilme ve gerekli önlemleri alabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

eğitim sisteminde onlineolarakkalacaktır

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Personel

 

 

 

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

 

 

 

 

 

 

EKİM

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 

 

 


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

16

 

LABORATUVAR GÜVENLİĞİ, PANİK DEĞER BİLDİRİMİ VE LABORATUVAR TEST REHBERİ

 • 1-İç kalite kontrol süreciEğitimi
 • 2-Kalite Kontrol süreciEğitimi
 • 3-Laboratuvar ile ilgili dokümanların eğitimi(Laboratuvar Test Rehberi)
 • 4-Laboratuvar çalışanlarına malzeme ve cihazların güvenli kullanımı
 • 5-Panik değerler ve panik değer bildirimi
 • 6-Numunelerin kabul ve redkriterleri
 • 7-Test bazında numunelerin analiz öncesi hazırlık işlemlerine yönelikkurallar
 • 8-Güvenlik

Rehberi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlıktaki Gelişmeler Doğrultusunda Sağlık Çalışanlarının Mesleki Bilgi Ve Becerilerini Arttırmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Personeli

/Çalışanının Bilgisini Ve Verimliliğini Arttırarak Görev, Yetki Sorumlulukları Konusunda Geliştirmek

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

 

sistemde online olarak kalacaktır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratuvar Çalışanları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 

 


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

17

 

ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

 • 1- Atık Yönetimi ve TıbbiAtık-Tehlikeli Atıkların Bertarafı (Tehlikeli ve tıbbi atıkların depolanması, taşınması, toplanması ve bunlara maruz kalma durumunda yapılması gerekenler)
 • 2-Atık türleri ve atıkların türlerine göre ayrıştırılması 3-Atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması
 • 4- Yarattığı sağlık riskleri, neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar
 • 5- Bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirler 6-Tehlikeli Maddelerin

Simgeleri

 

 

 

 

 

Hastane Atıklarının, Oluşumundan Nihai Bertarafını Gerçekleştirmek Üzere Yetkili Kuruma Teslimine Kadar Geçen Süreçte, İnsan Ve Çevre Sağlığına Zarar Vermesini Önlemek

Çalışan Güvenliğini Sağlamak.

 

 

 

 

 

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlamak Sağlıklı Çalışma Yaşam Alanları Oluşturmak

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

 

sistemde online olarak kalacaktır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Personel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

18

 

RADYASYON EĞİTİMLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Radyasyon Güvenliği,

 

 

 

 

 

Hasta ve çalışanların sağlık hizmetinden kaynaklanan radyasyon maruziyetlerini azaltmaya yönelik önlemlerin alınmasını sağlamak

 

 

 

 

 

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlamak

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

 

sistemde online olarak kalacaktır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Personel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzaktan Eğitim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİM

 

 

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 

 

 

 


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

19

 

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

 • 1- Acil Durum Ve AfetYönetimi
 • 2- Mavi Kod
 • 3- 3-Beyaz Kod 4-Pembe Kod
 • 5- Kırmızı Kod
 • 6- Temel Afet Bilinci 7-Yangın Söndürücüleri Ve Hortumlarının Kullanımı (Uygulamalı)

8--KBRN

Farkındalık Eğitimi 9-Karbondioksit, Karbonmonoksit Ve Doğal Gaz Zehirlenmeleri

 

 

Sağlık Tesisinde Acil Durum Ve Afet Yönetimi Bilinci Oluşturmak, Olası Bir Kod Durumunda İzlenecek Yolu Belirlemek Ve Kurumlar Arası İşbirliğinin Sağlamak

 

 

 

Hasta ve Çalışan Güvenliğini sağlayabilme

Temel Eğitim/ Pratik Eğitim

Eğitim Birimi

 

sistemde online kalacaktır

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Personel

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzaktan Eğitim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİM

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 1- Acil Durum Ve Afet Triyajı
 • 2- KBRN EĞİTİMİ 3-YOTA

4-UMKE

 

Tüm Hekimler Acil Servis Personeli


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

20

 

OLUMSUZ OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ

GÜVENLİK RAPORLAMA ( GRS )

 

 

 • 1-Amacı, önemi ve sorumluluklar
 • 2-Sisteminyapısı
 • 3-Hatalardan öğrenme ve sürekli iyileştirme
 • 4-Bildirim

kapsamı 5- Bildirim

yapılma şekli, uyulması gereken kurallar ve gizlilik

 • 6-Örneklerle Olumsuz Olay Bildirim Formunun doldurulması
 • 7-Bildirimlerin değerlendirilme si ve analiz

süreci

 

 

 

 

Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak

 

 

 

 

Hasta ve Çalışan Güvenliğini Sağlayabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi / Kalite Yönetim Birimi

 

sistemde online olarak kalacaktır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Personel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 

 

 

 

 


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

21

 

MHRS EĞİTİMİ

 

 

 

 

MHRS Eğitimi Kadın Erkek Eşitliği

E Nabız Eğitimi

 

 

 

 

MHRS hakkında bilgi sahibi olmak

 

 

 

 

MHRS nin etkili kullanılabilmesi

Temel Eğitim

Eğitim Birimi / Alanında Uzman Kişi

 

Yüz yüze Eğitim 60 dk

 

 

 

60dk

 

 

 

 

 

 

Tüm Çalışanlar

 

 

 

 

 

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

 

 

 

 

 

ARALIK

 

 

 

 

 

 

GÖZLEM


 

2023 YILI ŞAVLAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

22

 

NÜTRİSYONEL DESTEK EĞİTİMİ

 

 

 

 

 

NÜTRİSYONEL DESTEK EĞİTİMİ

 

 

Hastaların nütrisyonel destek ihtiyacının belirlenmesi, karşılanması ve izlemine yönelik süreçler hakkında bilgi sahibi olmak

 

 

 

Nütrisyonel Destek ihtiyacını karşılayabilme

Temel Eğitim

 

Nütrisyon Destek Ekibi/Eczacı

sistemde onlineolarak kalacaktır

 

 

 

 

 

İlgili Sağlık personeline

 

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

 

 

 

 

KASIM

 

 

 

 

 

 

GÖZLEM


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

23

 

BÖLÜM BAZLI İDARİ EĞİTİMLER

 

 

Depolama Ve Envanter Yönetimi

 

 

Depolama Ve Envanter Yönetimi

 

Çalıştıkları Alan

/Birimdeki Görev Ve Yeteneklerinin Maksimum Seviyeye Yükseltilmesi

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

/Alanında Uzman Kişi

UZAKTAN EĞİTİM

 

 

Ambar Ve Depo Memuru

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASIM

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖZLEM

 

 

 

Dosyalama Teknikleri Ve Resmi Yazışma Kuralları

 

Dosyalama Teknikleri Ve Resmi Yazışma Kuralları Dosyalama Teknikleri Ve Resmi Yazışma Kuralları

 

Sağlık Tesissisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan

/Birimdeki Görev Ve Yeteneklerinin Maksimum Seviyeye Yükseltilmesi

Temel Eğitim

Eğitim Birimi / Alanında Uzman Kişi

UZAKTAN EĞİTİM

 

 

 

Arşiv Memuru

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

 

 

Taşınır Mal Yönetmeliği MKYS kullanımı

 

Sağlık Tesisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan

/Birim Konularında Gerekli Bilgi Yeteneğine Sahip Olmak.

 

Sağlık Tesissisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan

/Birimdeki Görev Ve Yeteneklerinin Maksimum Seviyeye Yükseltilmesi

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi / Alanında Uzman Kişi

UZAKTAN EĞİTİM

 

 

 

Ayniyat Memuru

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

24

 

BÖLÜM BAZLI İDARİ EĞİTİMLER

 

 • 1- Besin Kalitesi// Yiyecek SatınAlma Ve Kontrol Yöntemleri
 • 2- Geniş ÇaptaBesin Hazırlama Ve PişirmeTeknikleri
 • 3- GıdaGüvenliği Yöntemi
 • 4- MutfakHijyeni Mutfak Donanım İlkeleri
 • 5- TBS De Kalite GüvencesiSistemleri EISO9000-22000

  Kalite Standartları

 • 6- YiyecekDepolama VeSaklama
 • 7- Atık Yönetimi 8-Yatan Hasta ServisindeDikkat

Edilecek Noktalar // Diyet Kartlarının Doğru Uygulaması

9-Yiyecek Ve İçecek Servis Yöntemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Tesisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan

/Birim Konularında Gerekli Bilgi Yeteneğine Sahip Olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Tesisisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan

/Birimdeki Görev Ve Yeteneklerinin Maksimum Seviyeye Yükseltilmesi

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi /

 

 

UZAKTAN EĞİTİM/ sistemde online olarak kalacaktır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutfak Personeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖZLEM


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

25

 

BÖLÜM BAZLI İDARİ EĞİTİMLER

 

 • 1-MicrosoftWindows 7 İşletimSistemi
 • 2-Temel Ağ Eğitimi 3-Hastane Bilgi YönetimSistemi

Sağlık Tesisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan

/Birim Konularında Gerekli Bilgi Yeteneğine Sahip Olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Tesisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan

/Birimdeki Görev Ve Yeteneklerinin Maksimum Seviyeye Yükseltilmesi

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi

/Alanında Uzman Kişi

Yüz yüze Eğitim/Uzaktan Eğitim şeklinde planlanmış olup yüz yüze eğitim süresi 60 dk olarak belirlenmiştir

 

 

Bilgi İşlem Personeli

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİM

 

 

GÖZLEM

 

 

Dosyalama Teknikleri Ve Resmi Yazışmalar

Sağlık Tesisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan

/Birim Konularında Gerekli Bilgi Yeteneğine Sahip

Olmak.

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

/Alanında Uzman Kişi

 

 

Evrak Birim Personeli

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

GÖZLEM

 

 

 

İlgili Ofset Aletleri Kullanımı

Sağlık Tesisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan

/Birim Konularında Gerekli Bilgi Yeteneğine Sahip Olmak.

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

/Alanında Uzman Kişi

 

 

 

İlgili Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

GÖZLEM

 

 

1-Cenaze Yıkama 2-Kefenleme Ve Tabutlama

Sağlık Tesisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan

/Birim Konularında Gerekli Bilgi Yeteneğine Sahip Olmak.

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

/Alanında Uzman Kişi

 

 

 

İlgili Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

GÖZLEM


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

26

 

BÖLÜM BAZLI İDARİ EĞİTİMLER

 

1-Sağlık İstatistikleri 2-Veri Toplama

 • 3-VeriGirişi
 • 4-VeriDeğerlendirme Yöntemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Tesisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan

/Birim Konularında Gerekli Bilgi Yeteneğine Sahip Olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Tesissisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan

/Birimdeki Görev Ve Yeteneklerinin Maksimum Seviyeye Yükseltilmesi

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

/Alanında Uzman Kişi

YÜZ YÜZE EĞİTİM

60 DAKİKA

 

 

İlgili Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASIM

 

GÖZLEM

 

1-Hasta Yönlendirme 2-Hastane Organizasyonu

3-Görgü Kuralları

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

/Alanında Uzman Kişi

YÜZ YÜZE EĞİTİM

60DAKİKA

 

 

İlgili Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

GÖZLEM

 

1-Tek Düzen Muhasebe Sistemi 2-Döner Sermaye Yönetmeliği

3-Personel Bordro Takip Programı

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi

/Alanında Uzman Kişi

YÜZ YÜZE EĞİTİM

60 DAKİKA

 

 

 

Mutemetlik

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

 

GÖZLEM

 

 • 1-DosyalamaTeknikleri
 • 2-ResmiYazışmalar

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

/Alanında Uzman Kişi

YÜZ YÜZE EĞİTİM

60

DAKİKA

 

 

Özlük Personeli

/ Tıbbı Sekreter

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

GÖZLEM


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

27

 

BÖLÜM BAZLI İDARİ EĞİTİMLER

 

 

 

Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Tesisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan

/Birim Konularında Gerekli Bilgi Yeteneğine Sahip Olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Tesissisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan

/Birimdeki Görev Ve Yeteneklerinin Maksimum Seviyeye Yükseltilmesi

 

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

/Alanında Uzman Kişi

YÜZ YÜZE EĞİTİM

60 DAKİKA

 

 

 

Santral Personeli

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASIM

 

GÖZLEM

 

 • 1- Kamu İhale Kanunu Mali Mevzuat
 • 2- SosyalGüvenlik Reformu Ve Uygulamaları

 

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

/Alanında Uzman Kişi

YÜZ YÜZE EĞİTİM

60 DAKİKA

 

 

 

Satın alma Personeli

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

GÖZLEM

 

 

Trafik Kuralları

 

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

/Alanında Uzman Kişi

YÜZ YÜZE EĞİTİM

60 DAKİKA

 

 

 

İlgili Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

GÖZLEM

 

 • 1- Dosyalama İşlemleri
 • 2-Resmi Yazışmalar
 • 3- Faturalandırma

 

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

/Alanında Uzman Kişi

YÜZ YÜZE EĞİTİM

60 DAKİKA

 

 

 

Faturalandırma Personeli

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

GÖZLEM


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

Sıra

No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin

Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

28

 

BÖLÜM BAZLI İDARİ EĞİTİMLER

 • 1-Krize MüdahaleVe

  AfetYönetimi

 • 2-Acil Durumlarda Müdahale Ve Acil DurumPlanı
 • 3-Yangın Güvenliği Ve Yangınlardan KorunmaEğitimi
 • 4-KBRN(Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer)Silahlar Ve Korunma Eğitimi
 • 5-TehlikeliMadde Simgeleri

 

Sağlık Alanında Görev Yapan Personelin, Afet Ve Acil Durumlar İle Sivil Savunma Faaliyetlerine İlişkin Mevzuat, Planlama, Temel Yangın Bilgisi, KBRN Ve

Uygulamalara İlişkin Bilgi Ve Becerileri Kazandırmak.

 

 

Sağlık Alanında Görev Yapan Personele Yönelik Temel Afet Bilinci Oluşturarak Afet Öncesi Sırası Ve Sonrasında Yapılacak Doğru Davranış Biçimlerini Kazandırmak.

 

Temel Eğitim

Eğitim Birimi / Alanında Uzman Kişi

 

YÜZ YÜZE EĞİTİM

60 DAKİKA

 

 

 

 

 

Sivil Savunma Birim Çalışanları

 

 

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARALIK

 

 

 

 

 

GÖZLEM

 

 • 1-DiyalizSistemleri Analizleri
 • 2-Kalibrasyon 3- SuAnalizler

4- Malzeme Bakım Onarın

 

 

 

 

 

Sağlık Tesisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan

/Birim Konularında Gerekli Bilgi Yeteneğine Sahip Olmak.

 

 

 

 

 

Sağlık Tesissisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan

/Birimdeki Görev Ve Yeteneklerinin Maksimum Seviyeye Yükseltilmesi

 

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi

/Alanında Uzman Kişi

 

YÜZ YÜZE EĞİTİM

60 DAKİKA

 

Teknik Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

GÖZLEM

 

 

 

Malzeme Teslim Prosedürü

 

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi

/Alanında Uzman Kişi

 

YÜZ YÜZE EĞİTİM

60 DAKİKA

 

İlgili Personel

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

 

GÖZLEM


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

29

 

BÖLÜM BAZLI İDARİ EĞİTİMLER

 

 

Dağıtım Anahtarları

 

 

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan

/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak.

 

 

Sağlık Tesissisinde Çalışanların Çalıştıkları Alan

/Birimdeki Görev Ve Yeteneklerinin Maksimum Seviyeye Yükseltilmesi

Temel Eğitim

 

Eğitim Birimi / Alanında Uzman Kişi

YÜZ YÜZE EĞİTİM

60 DAKİKA

 

 

İlgili Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

 

 

 

 

 

 

ARALIK

 

GÖZLEM

 

1-Çamaşır Kabul, Teslim Ve Depolama Sistemi 2-Doğru Miktarda Temizlik Maddesi Kullanımı

Temel Eğitim

Eğitim Birimi / Alanında Uzman Kişi

YÜZ YÜZE EĞİTİM

60 DAKİKA

 

Çamaşır hane Personeli

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

GÖZLEM


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

30

 

ÇALIŞMA HAYATINDA KEFE VE KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

 

 

 

 

 

Kefe Eğitimleri

 

 

 

İş/Yaşam Dengesi Kurmak,

Çalışma Hayatında Kadın Erkek Fırsat Eşitliğini Sağlamak

 

 

 

 

KEFE ( Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ) ve Kadına Yönelik Şiddet hakkında bilgi sahibi

olabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi / Alanında Uzman Kişi

YEMEKHANE /60 DAKİKA

 

 

 

 

Tüm Personel

 

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKİM

Ve yeni başlayanlara

Oryantasyon Eğitimi

 

 

 

 

 

GÖZLEM

 

 

 

 

 

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi, Şiddete Maruz Kalan Kadınların hangi mercilere Başvurması Gerektiği ve Haklarını Bilmesi

 

 

KEFE ( Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ) ve Kadına Yönelik Şiddet hakkında bilgi sahibi olabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi / Alanında Uzman Kişi

YEMEKHANE /60DK

 

 

 

 

 

Tüm Personel

 

 

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim / Bilgisayar/ Projektör

 

 

 

 

GÖZLEM


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

31

 

UYUM EĞİTİMLERİ

 

 

 

 

 

GENEL

UYUM EĞİTİMİ

 

 

 

 

Hastaneye yeni başlayan çalışanın uyumunu sağlamak

 

 

 

 

Çalışanın Hastaneye Uyum sağlayabilmesi

Temel Eğitim / Pratik Eğitim

İlgili Genel Eğitim Sorumluları

Hastaneye Başladığı İlk Hafta İçinde

/Eğitim Birimi ve Gerekli Bölümlerde

 

Hastaneye Yeni Başlayan Tüm Çalışanlar

 

Anlatım / Bilgisayar

 

Hastaneye Başladığı İlk Hafta İçinde

 

GÖZLEM

 

 

BÖLÜM

UYUM EĞİTİMİ

 

 

Hastaneye yeni başlayan çalışanın bölüme uyumunu sağlamak

 

 

Çalışanın Bölüme Uyum sağlayabilmesi

 

Temel / Teorik / Pratik Eğitim

 

İlgili Bölüm Eğitim Sorumluları

Çalışacağı Bölümde / Uyum sağlayana kadar

 

Bölüme Yeni Başlayan Tüm Çalışanlar

 

Anlatım / Gösterip Yaptırma

 

Bölüme Başladığında, uyum sağlayana kadar

 

GÖZLEM

 


 

 

 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

32

 

ENGELLİ HASTAYA YAKLAŞIM

 

Engelli Bireylere Yaklaşım

 

Farkındalık Oluşturmak

 

Farkındalık

Oluşturmak

Teorik Eğitim

EĞİTİM BİRİMİ

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNDE ONLİNE OLARAK KALACAKTIR

TÜM PERSONEL

UZAKTAN EĞİTİM

ARALIK

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 

 

 

 

ÖZEL GÜN VE HAFTALAR İLE İLGİLİ EĞİTİMLER

 

 

 

 

BİLGİLENDİRME

FARKINDALIK OLUŞTURMA

 

 

 

 

BİLGİLENDİRME

FARKINDALIK OLUŞTURMA

TEORİK EĞİTİM

EĞİİTİM BİRİMİ

TÜM BİRİMLER /YYÜZ YÜZE EĞİTİİM/AFİŞ,BRÖŞÜR

TÜM PERSONEL

YÜZ YÜZE EĞİTİM,AFİŞ,BRÖŞÜR

GEREK GÖRÜLDÜKÇE

(kanser haftası, Engelliler Haftası vs.)

GÖZLME

 


 

2023 YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

33

 

 

 

 

 

 

 

GIDA ZEHİRLENMELERİ

BİLGİLENDİRME

FARKINDALIK

OLUŞTURMA

Gıda Zehirlenmelerinden oluşabilecek riskleri en aza indirme

TEORİK EĞİTİM

Eğitim Birimi

EKİM AYI İÇERİSİNDE UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNDE TANIMLI KALACAKTIR

TÜM PERSONEL

UZAKTAN EĞİTİM

ARALIK

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 

 

 

 

ANNE SÜTÜ /BEBEK DOSTU HASTANE UYGULAMALARI

BİLGİLENDİRME

FARKINDALIK

 

OLUŞTURMA

ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ

BEBEK DOSTU HASTANE UYGULAMALARI

ANNE DOSTU HASTANE UYGULAMALARI

TEORİK EĞİTİM

EĞİTİM BİRİMİ

EKİM AYI İÇERİSİNDE UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNDE TANIMLI KALACAKTIR

TÜM PERSONEL

UZAKTAN EĞİTİM

EKİM

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SINAV

 


 

2023  YILI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

 

Sıra No

 

Eğitim Ana Başlık

 

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitimin Hedefi

 

Eğitim Aşamaları

 

Eğitimi veren

 

Eğitim Yeri / Süresi

 

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli

/ Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih

 

Değerlendirme Yöntemi

34

 

FARKINDALIK EĞİTİMLERİ

 

 

 

 

ORGAN BAĞIŞI

ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA FARKINDALIK YARATMAK

BİLGİLENDİRME

FARKINDALIK

OLUŞTURMA

FARKINDALIK EĞİTİMİ

EĞİTİM BİİRİMİ

60 DAKİKA

TÜM PERSONEL

GÖRSEL SUNUM

EKİM

GGÖZLEM

 

 

 

SIFIR ATIK

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİMİ VE SİMGELER

 

 

Hastane Atıklarının, Oluşumundan Nihai Bertarafını Gerçekleştirmek Üzere Yetkili Kuruma Teslimine Kadar Geçen Süreçte, İnsan Ve Çevre Sağlığına Zarar Vermesini Önlemek

Çalışan Güvenliğini Sağlamak.

 

 

 

 

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlamak Sağlıklı Çalışma Yaşam Alanları Oluşturmak

TEMEL EĞİTİM

EĞİTİM BİRİMİ

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNDE ONLİNE OLARAK KALACAKTIR

TÜM PERSONEL

UZAKTAN EĞİTİM

EKİM

UZAKTAN EĞİTİM SİİSTEMİ ÜZERİNDEN SIINAV