Bina Turu Ekibi
31 Ağustos 2023

 

Bina Turu Yönetim Ekibi;

ÜYELER

UNVAN

Songül KAYA

İdari ve Mali İşler Müdürü

Ramazan ÇAKMAK

Müdür Yardımcısı

Ümmü Gülsüm KARA 

Kalite Direktörü

Sevgi YILDIRIM

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

Ümmü Gülsüm KARA

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Srm.

Cemil TEKİN

Teknisyen

Selahattin AYDEMİR

Teknisyen

Fahri KÖROĞLU

Sivil Savunma Amiri

Dilek GÖKDEMİR DURMUŞ

Servis Sorumlusu

 

 

Bağlı olduğu Birim:        Hastane Yönetimi

Görev Adı:                       Bina Turu Ekibi

Amiri:                               Kalite Yönetim Direktörü

Üst Amiri:                        Başhekim

Vekalet Durumu:            Yok

 

Görev Amacı:Bina turları hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilmesinden sorumludur.

 

 1. Bina Turu Ekibi:

  Hastane bünyesinde; fiziksel durum, tesis güvenliği ve yönetimi, işleyiş ile ilgili aksaklıkların tespiti, hasta ve çalışan memnuniyeti ve diğer hususlara dair sorunların yerinde tespiti ve gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi için bina turları yapılır.  

  Bina Turu Ekibi tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü ve teknik işler sorumlusunun yer aldığı bir ekip tarafından yapılmalıdır.

   

 2.   Bina Turu Ekibinin Görev Yetki ve Sorumlulukları:

 

 • Bütün hastane gezilerek, genel işleyiş ve düzenle ilgili çalışan, hasta /hasta yakınlarından bilgi almak,
 • Destek sistemlerin ( hastane genel temizliği, güvenlik ,çevre,tesis kaynaklı düşmeler,elektrik, su deposu, medikal gaz,asansörler, jeneratör, havalandırma, atık, atık su vb.) işleyişini kontrol etmek ,     
 • En az 3 ayda bir bütün hastaneyi gezerek aksaklıkları tespit etmek,
 • Aksaklık ve sorunların tespitine ilişkin kayıt tutmak,
 • Tespit edilen aksaklıklara yönelik düzeltici önleyici faaliyet başlatılmak ve takibini yapmak.

 

    3.    Çalışma Usul ve Esasları:

       Ekip üyeleri SKS çerçevesinde, Tesis Güvenliği Komitesi ve Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür. Bina turları en az üç ayda bir yapılmalıdır. Ancak ekip aksaklıkların düzeltilmesi ve takibi için daha sık aralıklarla toplanabilir.  Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir.

      Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir.

      REFERANS ve YASAL DAYANAK:

 • Sağlıkta  Kalite Standartları Hastane.

04 01 00 04 01 0