Mavi Kod Ekibi
31 Ağustos 2023

Mavi Kod Yönetim Ekibi;

ÜYELER

UNVAN

Dr. Osman DURSUN             

Başhekim

Dr. Fatih AYDIN

Acil Servis Sorumlu Hekimi

Sevgi YILDIRIM

Acil Servis Sorumlusu

Songül KAYA

İdari ve Mali İşler Müdürü

Ümmü Gülsüm KARA             

Kalite Direktörü

Ayla KARAKUŞ

Anestezi Teknikeri

Dilek GÖKDEMİR DURMUŞ

Servis Sorumlusu

 

KOMİTENİN GÖREVLERİ ;

Mavi Kod Yönetim Ekibi asgari; tıbbi, idari ve hemşire hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci yer alır. Toplantıdan 2 (iki) gün önce toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere yazılı veya sözlü olarak çağrı yapılır. Ekip üç ayda bir toplanır, alınan kararlar toplantı tutanağına kayıt edilir. Lüzumu halinde acil toplanır, alınan kararlar toplantı tutanağına kayıt edilir. Toplantı kararları Kalite Yönetim Birimine bildirilir. Mavi Kod Yönetim Ekibi;

Uyarı sistemi oluşturulmalıdır.

 Mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonunu yapar.

Ekip tarafından mavi kod uygulamasına yönelik her dönem tatbikat yapılmasını sağlar

Her vardiya için ekipleri belirlemeli

Mavi kod ekiplerini belirler ve acil müdahale setinin miat ve kritik stok seviyelerinin takibini kontrol eder.

Mavi kod ekibinin en geç üç dakika içerisinde olay yerine ulaşması sağlanmalı

Yapılan müdahale ile ilgili kayıtların düzenli tutulmasını ve kayıtların kalite kontrol yönetim birimine gönderilmesini sağlamalıdır.

 

Kalite Yönetim Birimi tarafından iletilen olay bildirimine ilişkin analiz sonuçlarını inceler ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır.

Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenler.