SKS Kalite
08 Eylül 2023

BİRİM:

Kalite Yönetim Birimi; Kalite iyileştirme çalışmalarının planlanması, yürütülesi ve koordinasyonu, bölüm kalite sorumlularının çalışmalarının koordinasyonu, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, doküman yönetimi, öz değerlendirme sürecinin yönetimi ve düzeltici önleyici faaliyet sürecinin yönetimi amacıyla sağlık tesisi bünyesinde oluşturulmuştur.

 

GÖREV ADI (Sorumlusu):

Kalite Yönetim Direktörü

 

AMİR(LER):

Sağlık Tesisi Yönetici/Başhekim

 

GÖREV DEVRİ:

Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda; Sağlık Tesisi Yöneticisi/ Başhekim’in uygun gördüğü Kalite Yönetim Birimi çalışanlarından birini görevlendirilir.

 

GÖREV AMACI:

Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunusağlamaktır.

 

YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:

  1. Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
  2. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,
  3. Öz değerlendirmeleri yönetmek,
  4. Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,
  5. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,
  6. Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek,
  7. Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,
  8. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,
  9. Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak,
  10. Sorumlular ile koordineli çalışmaktır.

 

KOMİTENİN GÖREVLERİ ;

-SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

-Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

-Öz değerlendirmeleri yönetir.

-Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

-Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

-Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine  yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetir.

-SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.

-Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

-SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.