Eğitim Komitesi
20 Mayıs 2022Eğitim Komitesi;

ÜYELER

UNVAN

 

Op.Dr.Tuğçe ÇALT

Başhekim

Sevgi YILDIRIM

Acil Servis Sorumlusu

Songül KAYA

İdari ve Mali İşler Müdürü

Dilek GÖKDEMİR DURMUŞ

Servis Sorumlusu

Bilge Bahar YALANIZ

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Srm.

Bilge Bahar YALANIZ

Eğitim Hemşiresi

Hatice ÖZBEK

Diyaliz Sorumlusu

 


KOMİTENİN GÖREVLERİ ;

Eğitim komitesinde asgari tıbbi, idari ve hemşire hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir hekim, bir hemşire, psikolog veya sosyal hizmet uzmanı bulunur. Eğitim komitesi; Hizmet Kalite Standartları eğitimi, hizmet içi eğitimler, uyum (oryantasyon ve adaptasyon) eğitimleri ve hastalara yönelik eğitimlerinin planlanıp, yapılmasının takibinden sorumludur. Toplantıdan 2 (iki) gün önce toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere yazılı veya sözlü olarak çağrı yapılır. Eğitim komitesi yılda en az 4 kez toplanır, alınan kararlar toplantı tutanağına kayıt edilir.