Kırmızı Kod Ekibi
31 Ağustos 2023

Kırmızı Kod Yönetim Ekibi ;

ÜYELER

UNVAN

Dr. Osman DURSUN

Başhekim

Songül KAYA

İdari ve Mali İşler Müdürü

Ramazan ÇAKMAK

Müdür Yardımcısı

 Ümmü Gülsüm KARA            

Kalite Direktörü

Ümmü Gülsüm KARA 

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Srm.

Fahri KÖR

Sivil Savunma Amiri

Özcan TEMUR

Güvenlik Görevlisi

Cemil TEKİN

Teknisyen

Selahattin AYDEMİR

Teknisyen

Osman KARAKUŞ

Tıbbi Sekreter

 

KOMİTENİN GÖREVLERİ ;

Kırmızı kod;hastanede çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesi halinde, yangına en hızlı şekilde müdahale edilerek oluşabilecek tehlikeleri ve zararları en aza indirmek ve/veya önlemek amacıyla oluşturulan acil uyarı kodudur.

Hastanede, yangına zamanında müdahale yapılmasına yönelik kırmızı kod ile tanımlanan acil uyarı sistemi oluşturulmalıdır.

Hastanenin tüm alanlarını kapsayıcı ve adreslenebilir  bir yangın algılama sistemi bulunmalı, sistemin bakım ve kontrolleri düzenli aralıklarla yapılmalıdır.

Acil uyarı sistemi, gerektiğinde ilgili kişileri uyarmaya yönelik görsel ve işitsel fonksiyona sahip olmalıdır.

Acil uyarı sistemi, kesintisiz güç kaynağına bağlı olarak çalışmalı.

Kırmızı kod yönetimi ile ilgili sorumlular belirlenmelidir. Sorumlular, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak, kırmızı kod uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalı, hastane yönetiminden en az bir kişi sorumlular arasında yer almalıdır. Sorumluluk alanı, kırmızı kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını kapsamalıdır.

Yapılan kırmızı kod müdahalesi ile ilgili kayıtlar tutulmalıdır. Tutulan kayıtlarda asgari aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

  • Yangının çıktığı tarih ve saat
  • Yangının çıktığı yer
  • Yangının başlama nedeni
  • Çevrede oluşan olumsuzluklar
  • Yangına müdahale edenlerin kişisel ve iletişim bilgileri

Kayıtlar Kalite Yönetim Birimi’ne gönderilmelidir.

Çalışanların katılımı ile yılda en az bir kez kırmızı kod tatbikatı yapılmalıdır.

Tatbikatların görüntü kayıtları bulunmalıdır.

Tatbikat raporu hazırlanmalıdır.

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmalıdır.

Çalışanlara kırmızı kod ile ilgili eğitim verilmelidir.

Çalışma Usul ve Esasları:

Ekip üyeleri HKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür.

Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir.

Toplantılar gerçekleştirilir. Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır.

Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir.

Çalışanların katılımı ile yılda en az bir kez kırmızı kod tatbikatı yapılmalıdır.

-Tatbikatların görüntü kayıtları bulunmalıdır.

-Tatbikat raporu hazırlanmalıdır.

EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4 AYDA BİR