Evde Sağlık Hizmetleri
18 Mayıs 2022

MİSYONUMUZ
Evde Sağlık Hizmetlerine gereksinimini olan hastalarımıza,Ulusal ve uluslar arası etkin ilkeler ve kalite standartları doğrultusunda ,hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan,hasta haklarına saygılı nitelikli sağlık çalışanlarıyla,etkili,verimli,güvenilir,güler yüzlü toplumun yaşam kalitesini yükselten sağlık hizmeti sunmaktır.
VİZYONUMUZ
Kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetini,toplumun çoğunluğuna ulaştıran,hastalarımızın hastanelerden aldıkları kaliteli sağlık hizmetini evinde de devam ettiren, zamanı ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak evde sağlık hizmeti sunmaktır.
DEĞERLERİMİZ
Evde Sağlık Hizmeti olan hastalarımıza;
Hizmette süreklilik ve erişebilirlik
Hizmette hakkaniyet
Hizmette uygunluk,zamanlılık
Etkin,etkili hizmet,
Kaliteli ve verimli hizmet,
Hasta haklarına saygılı hizmet,
Kanıta dayalı hizmet.

444 38 33 T.C. Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezi

 EVDE SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?

Yatağa tam bağımlı olan hastaların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ev ortamında ve bu konuda uzman bir ekip ile sunulmasıdır. Evde Sağlık Hizmeti tanı koymaktan çok tanısı konmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin takibini,  uygulanmasını ve eğitimini yapar.

 
EVDE SAĞLIK HİZMETİNDEN KİMLER  FAYDALANIR ?

 
Kronik hastalığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi görmesi gereken, yürüyemeyen ve yatağa bağımlı olup özel ihtiyaçlarını gideremeyecek olan yatalak hastalar yararlanabilir.

 
EVDE SAĞLIK HİZMETİ EKİPLERİNİN ÇALIŞMA SİSTEMİ NASILDIR?

 
• Belediye sınırları içinde ikamet eden hastalara,
• Mesai saatleri içinde,
• Randevu sistemi ile hizmet verir.  
• Hastada oluşan acil durumlar için 112 aranır.