Beyaz Kod Ekibi
31 Ağustos 2023

Beyaz Kod  Yönetim Ekibi;

ÜYELER

UNVAN

Dr. Osman DURSUN         

Başhekim

Songül KAYA

İdari ve Mali İşler Müdürü

Ümmü Gülsüm KARA 

Çalışan Sağlığı ve Hakları Sorm.

Sevgi YILDIRIM

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

Özcan TEMUR

Güvenlik Görevlisi


KOMİTENİN GÖREVLERİ ;

•Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik) oluşturulmasını sağlamak, 
•Beyaz kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmak,
•Beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmasını sağlamak,
•Beyaz kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri yapmak,
•Beyaz kod uygulamaları ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,
•Çalışanlara beyaz kod ile ilgili eğitim vermek.
•Olaya maruz kalan çalışanlara gerekli desteğin verilmesini sağlamak,
•Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.