Çalışan Görüşlerini Değerlendirme Ekibi
31 Ağustos 2023

Çalışan Görüşlerini Değerlendirme Ekibi;

ÜYELER

UNVAN

Dr. Osman DURSUN      

Başhekim

Songül KAYA

İdari ve Mali İşler Müdürü

Ramazan ÇAKMAK

Müdür Yardımcısı

Ümmü Gülsüm KARA  

Kalite Direktörü

Ümmü Gülsüm KARA 

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Srm.