Tarihçemiz
18 Mayıs 2022

Şavşat Devlet Hastanesi ilk olarak  1937 yılında “sağlık merkezi” olarak hizmete girmiş.1983 yılında ise “devlet hastanesine dönüştürülmüş olup, dahiliye, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk sağlığı  ve hastalıkları uzmanı olmak üzere 4 uzmanla hizmete başlamıştır.Sağlık merkezi olarak kullanıldığı yıllarda  iki koğuşla  hizmet veren kurum, devlet hastanesine dönüştürüldükten  sonra 10 koğuş 50 yatakla hizmetini devam etmektedir. Devlet Hastanesine dönüştürülmeden önce  dahiliye ve cerrahi  uzmanları kesintisiz hizmet verirken  kadın hastalıkları, doğum ile çocuk sağlığı ve hastalıkları  uzmanları geçici görevle  hizmet vermektedirler.

     Altı pratisyen hekimin nöbetleşe çalıştığı acil poliklinik ve iki diş hekiminin çalışması ile birlikte karşılamaktadır.İkişer daireli ve iki katlı hastane lojmanları yapılmakta olan tadilat ile birlikte hastane idaresine ve kantin hizmetine tahsis edilmiştir.

                                                  

                                                       HASTANENİN VİZYONU(VARLIK NEDENİ)

       Hizmet sunumu konusunda gelecekte  olabilecek değişimleri görebilmek , hizmet kalitesini geliştirme  stratejilerini ve rekabeti anlamak  hastane yönetiminde ve hizmet sunumunda  en iyi olabilmek için çalışmak, her fırsatta verimliği  ve üretkenliği  arttırıcı programlar geliştirmek.

                                                                       

                                                                 HASTANENİN MİSYONU

      Şavşat Devlet Hastanesi mükemmeli arayış yolunda geliştirilen kalite garantisi anlayışı dahilinde tüm birimlerini  uluslar arası kalite standartları dahilinde insan  haklarına saygılı  etik kurallara bağlı kalarak  insanların ihtiyaç duydukları  sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmayı  ilke olarak kabul etmiştir.

                                                          

                                                                    HASTANENİN STRATEJİLERİ

·        Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerini (HBYS) en iyi koşularda kullanarak gelişmeyi sürdürmek.

·        Hastanede bulunan tüm tıbbı cihazların  uluslar arası standartlar  düzeyinde kalibrasyonunu  yapabilecek bir kalibrasyon  (ölçü-ayar) laboratuvarı yaptırmak.

·        Hastalarımızın  teşhis – tedavi  ve bakım hizmetlerini uluslar arası standartlarda vererek,tıbbın sağlayabileceği en kısa sürede  tedavileri bitirmek

·        Hastane yönetim ve organizasyon  hizmetlerini,uluslar arası standartta ,profesyonel azimli,çalışkan ve deneyimli yöneticiler tarafından vermeyi sürdürmek.

       

                                                             HASTANENİN HEDEFLERİ

·  Muayene,tetkik-teşhis ve tedavi sürelerini kısaltmak .

·  Laboratuvar hizmetlerinin hız ve güvenirliğini  en yüksek düzeye çıkarmak.

  ·  Hastane enfeksiyonları oranını düşürmek.

  ·  Hasta kalış sayısını azaltmak.

  ·  Kişi başı alınan hizmet içi  eğitim saatini yükseltmek.İşe göre adam politikası izlemek.