Misyonumuz - Vizyonumuz -Değerlerimiz
29 Ağustos 2023

 POLİTİKAMIZ: Hasta,  hasta yakınları ve çalışanların memnuniyetine dayalı kalite yönetim sistemi şartlarına ve bakanlık mevzuatlarına uygun,Güncel teşhis ve tedavi yöntemlerini kullanarak bilinçli ve güler yüzlü personel ile sürekli iyileşmeyi amaç edinen çağdaş sağlık hizmetleri sunmaktır.

            

 

 MİSYONUMUZ: Hizmet kalite standardımızı yükseltmek, hasta memnuniyetini artırmak, toplum sağlığını geliştirmek,tüm hizmet  çalışanları için aynı yüksek kalitede hizmet hedeflemek, aynı periyodik sistem ile periyodik olarak değerlendirmek.Sürekli iyileşmeyi hedeflemek çalışan güvenliği ve çalışanın yararını en az hasta güvenliği ve hastaların yararı kadar önemsemek.Üst otoritenin rehberlik ve önderlik fonksiyonunu üslendiği bir yapıya kavuşturmak.

           

 

 HEDEFİMİZ: Kalite ve çıktıların değerlendirilmesi, sisteme dahil edilmesi,doğruların en iyi şekilde bir araya getirilmesi,organize edilmesi,sağlık bakımı ve korunması ihtiyaç duyanların hukukunu yüksek düzeyde korumak,sağlık ihtiyaçlarını karşılamak,israf etmeksizin en iyi şekilde hizmet etmek.Hizmeti alan hastaya güven ve istedikleri hizmeti verme. Sağlık personeli tarafından belirlenen hastanın klinik ihtiyaçlarını en iyi en etkili sağlayacak yöntem ve süreçler geliştirmek. Sağlık kuruluşuna ulaşanlara göre daha fazla hizmete muhtaç ve bu hizmeti talep etmeyen kişileri de bu hizmete tabi kılmak.

       Yeterli cihaz, kaynak düşünce ve enerji dahil bütün israf’ın önlenmesi Sağlık çalışanlarına görevlerini yerine getirebilmek için sahip olmaları gereken tıbbi bilgi ve beceriler kazandırmak ihtiyacı olanların hizmeti ihtiyaç anında alabilmesi ve hizmetin sürekliliğini dikkat alarak sistemimizi iyileştirmek. Değerlendirme sonuçlarının paylaşılması ile birlikte hizmet alanlarının sürece dahil edilmesi ve bilgilendirilmiş seçimler yapma ortamının sağlanması

 

 DEĞERLERİMİZ

 

İletişim

.Bizden hizmet alanların deneyimlerine önem vermek,öneri sistemlerimize etkin olarak katılmalarını sağlamak.

.Çalışanlarımızla birlikte oluşturduğumuz güven ortamında görüş ve önerileri değerlendirmek.

Güven

.Bilgi ve deneyimlerimizden yararlanarak,sunmuş olduğumuz sağlık hizmetinde güven duyulan bir sağlık kurumu olmak.

Bilgi

.Tıp hizmetlerinde bilginin önemli olduğu bilinci içinde,

.En iyi şekilde nasıl hizmet vereceğimizi bilgi ışığında öğrenmek,

.Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda hizmet vermek

Sorumluluk

.Görev bilinci içinde sorumluluklarımızın farkında olmak,

.Tıbbı etik ve insani değerlere sahip çıkmak

Duyarlılık

.Topluma ve çevre bilincine karşı duyarlı bireyler olmaktır.

 

Yeniliklere Açık Olma.Değişen teknolojiye uyumlu çalışmak,

.Sürekli eğitimlerle yeniliklere ayak uydurmak.

 

Dayanışma

.Başarımızın temelinde çalışanlarımızın olduğuna inanmak.

 

Paylaşım

.Ben değil, biz yaklaşımı ile hareket etmek, iyi ve kötü günde bir arada olmak.

 

Bütüncül Yaklaşım

.Her insan değerlidir inancı içinde,

Her koşulda hizmet vermek,her insana eşit koşulda sağlık hizmeti sunmak bilinci ile toplumun her ferdine kaliteli sağlık hizmeti sunmak.

 

Şeffaflık, Dürüstlük

.Kurumumuz kayıtlarında yer alan bilginin, ilgili kişiler tarafından izlenebilirliğini sağlamak,

.Doğruluğumuzu bozmadan tarafsız olarak paylaşmak ve korumak.

 

Toplam Kalite Yönetimi

.Kaliteyi bütüncül yaklaşımla yönetmek ve hep birlikte, her an kaliteli hizmet sunmak.

 

 SONUÇ:Yapacağımız  işlerle bir yandan hizmet verenlerin sağlığını güvenliğini korurken ,diğer yandan hizmet alan insanların en yüksek sağlık düzeyine kavuşmasını ve bu düzeyin sürdürebilirliğini sağlamak.