Kod Ekipleri
17 Eylül 2018

                              

 

                           ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ BEYAZ KOD  KOMİTESİ

ÜYELER

ÜNVAN

İMZA

Op.Dr. Gürol KÖROĞLU

Başhekim

 

Songül KAYA

Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.

 

Ramazan ÇAKMAK

İdari ve Mali İşler Müd.

 

Hülya TEKİN

Kalite Dirkt.ve Enf.Hem.

 

Yeliz URAL

Çalışan Hakları Hemşiresi

 

Sevgi YILDIRIM

Acil Sorumlu Hem.

 

Dilek GÖKDEMİR DURMUŞ

Servis Sorumlusu

 

Nacide IŞIK ERDEM

Servis Sorumlusu

 

Güler URAL

Ameliyathane Sorumlusu

 

Hüsniye YILDIZ

Kadın Hast.ve Doğum Ser.Sorm.

 

Mecbure AKALTUN

Laboratuvar Sorumlusu

 

Fuat KÜÇÜK

Röntgen Sorumlusu

 

Şerife GÜL ÖZMEN

Eczacı

 

Hatice ÖZBEK

Diyaliz Sorumlu Hemşiresi

 

Ayla KARAKUŞ

Anestezi Teknisyeni

 

Yusuf DEMİRAL

Güvenlik

 

Haktan DEMİR

Memur

 

 

 

KOMİTENİN GÖREVLERİ ;

•Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik) oluşturulmasını sağlamak, 
•Beyaz kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmak,
•Beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmasını sağlamak,
•Beyaz kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri yapmak,
•Beyaz kod uygulamaları ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,
•Çalışanlara beyaz kod ile ilgili eğitim vermek.
•Olaya maruz kalan çalışanlara gerekli desteğin verilmesini sağlamak,
•Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.