Kan Transfüzyon sorumluları
31 Ağustos 2023

                              

 

                           ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ SORUMLULARI

ÜYELER

ÜNVAN

İMZA

Dr. Osman DURSUN

Başhekim

 

             
Uzm.Dr. Semih  SAĞIR

İç Hastalıkları Uzmanı(Hemovijilans Sorumlusu)

 

Sevgi YILDIRIM

Acil Sorumlusu

 

Songül KAYA

İdari ve Mali İşleri Müd.

 

Ümmü Gülsüm KARA 

Kalite Dirkt.ve Enf.Hem.

 

Dilek GÖKDEMİR DURMUŞ

Servis Sorumlusu

 


Gülşen ERDİVAN             

Servis Sorumlusu

 

Güler URAL

Ameliyathane Sorumlusu

 

Hüsniye YILDIZ

Kadın Hast.ve Doğum Ser.Sorm.

 

Mecbure AKALTUN

Kan Transfüzyon Birim Sorumlusu, Hemovijilans Sorumlu Teknisyeni

 

Hatice ÖZBEK

Diyaliz Sorumlu Hemşiresi

 

 

GÖSTERGE SORUMLULARININ GÖREVLERİ ;

Transfüzyon uygulamalarının denetlenmesi için kriterler geliştirmek

Kan merkezinin istatistik raporları gözden geçirilip analiz etmek

Güvenli transfüzyonu sağlamak

Hastanede gözlenen transfüzyon reaksiyonları değerlendirilmek, önlemeye yönelik tedbirler alınmasını sağlamak

Kan ve Kan Ürünleri kullanım durumu değerlendirilmek, hasta bakımının kalitesini arttıracak şekilde düzenlenmek

Kan merkezinin kan temini, kan alma, kan hazırlama ve kan işleme konularında yeterli ve güvenli çalışmasını sağlamak için gerekli personel ve ekipman durumu değerlendirilmek ve eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak

Transfüzyon yapılan servislerde işlemlerin tespit edilen standartlara uygun yapılıp yapılmadığı düzenli aralıklarla denetlenmek

Problem oluştuğu gözlenen konularda denetlemeleri tekrarlanmak ve iyi yönde gelişmeleri takip edilmek

Hastane personelinin transfüzyon pratiği konusunda eğitilmesi sağlanmak, hizmet içi eğitimin sürekliliğini takip etmek

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Sağlıkta Kalite Standartlarının Transfüzyon Hizmetlerine dair maddelerinin gereklerini yerine getirmek üzere plan ve program yaparak takip ve denetimini gerçekleştirmek

Kalite güvencesi konusunda gerekli olan durumlarda hastanenin diğer komite ve komisyonlarına tavsiyelerde bulunmak