T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Şavşat Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Şavşat Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Pembe Kod Ekibi

Güncelleme Tarihi: 11/10/2018

                              

 

                           ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ PEMBE KOD YÖNETİM EKİBİ

ÜYELER

ÜNVAN

İMZA

Op. Dr. Gürol KÖROĞLU

Başhekim

 

Ramazan ÇAKMAK

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Songül KAYA

Sağlık Bakım Hizm. Müdürü

 

Hülya TEKİN

Kalite Dirkt.ve Enf.Hem.

 

Sevgi YILDIRIM

Acil Sorumlu Hem.

 

Dilek GÖKDEMİR DURMUŞ

Servis Sorumlusu

 

Nacide IŞIK ERDEM

Servis Sorumluları

 

Hüsniye YILDIZ

Kadın Hast.ve Doğum Srm.

 

Güler URAL

Ameliyathane Sorumlu Hem.

 

Uzm.Dr. Feyza TUNCEL

Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı

 

Özcan TEMUR

Güvenlik

 

Cemil TEKİN

Teknisyen

 

 

KOMİTENİN GÖREVLERİ ;

Hastanede servislerde tedavi için bulunan yeni doğan / bebek / çocuk kaçırılması veya

kaybolması durumlarına karşı önlem almak ve bebek güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

Ekip; İdari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, teknik servis elemanı,

güvenlik amiri ve pediatri servis hemşiresinden oluşur.

Pembe Kod Ekibinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:  :

-Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik) oluşturulmasını sağlamak,

-Pembe kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmak,

-Pembe kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmasını sağlamak,

 -Pembe kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri yapmak,

-Pembe kod uygulamaları ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,

-Çalışanlara pembe kod ile ilgili eğitim vermek.

-Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.

Çalışma Usul ve Esasları:

Ekip üyeleri HKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını

yürütür.  Ekip her ayın ilk haftası toplanarak yapılan pembe kod çağrılarını ve vaka

bildirimlerini görüşür. Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları

toplantıya davet edilebilir. Toplantılar gerçekleştirilir. Toplantı tutanak formu ile toplantı

kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime

gönderilir.

EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4 AYDA BİR