T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Şavşat Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Şavşat Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Mavi Kod Ekibi

Güncelleme Tarihi: 11/10/2018

                              

 

                           ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ MAVİ KOD YÖNETİM EKİBİ

ÜYELER

ÜNVAN

İMZA

Op. Dr. Gürol KÖROĞLU

Başhekim

 

Uzm. Dr Uğur ADIGÜZEL

Anestezi ve Rean. Uzm.

 

Dr.Hafize Tuğba GÜDEN

Acil Sorumlu Hekimi

 

Hülya TEKİN

Kalite Dirkt.ve Enf.Hem.

 

Sevgi YILDIRIM

Acil Sorumlu Hem.

 

Nacide IŞIK ERDEM

Servis Sorumlusu

 

Hüsniye YILDIZ

Servis Sorumlusu

 

Dilek GÖKDEMİR DURMUŞ

Servis Sorumlusu

 

Selma ALKAN

Anestezi Teknisyeni

 

Ayla KARAKUŞ

Anestezi Teknisyeni

 

 

KOMİTENİN GÖREVLERİ ;

Mavi Kod Yönetim Ekibi asgari; tıbbi, idari ve hemşire hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci yer alır. Toplantıdan 2 (iki) gün önce toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere yazılı veya sözlü olarak çağrı yapılır. Ekip üç ayda bir toplanır, alınan kararlar toplantı tutanağına kayıt edilir. Lüzumu halinde acil toplanır, alınan kararlar toplantı tutanağına kayıt edilir. Toplantı kararları Kalite Yönetim Birimine bildirilir. Mavi Kod Yönetim Ekibi;

Uyarı sistemi oluşturulmalıdır.

 Mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonunu yapar.

Ekip tarafından mavi kod uygulamasına yönelik her dönem tatbikat yapılmasını sağlar

Her vardiya için ekipleri belirlemeli

Mavi kod ekiplerini belirler ve acil müdahale setinin miat ve kritik stok seviyelerinin takibini kontrol eder.

Mavi kod ekibinin en geç üç dakika içerisinde olay yerine ulaşması sağlanmalı

Yapılan müdahale ile ilgili kayıtların düzenli tutulmasını ve kayıtların kalite kontrol yönetim birimine gönderilmesini sağlamalıdır.

 

Kalite Yönetim Birimi tarafından iletilen olay bildirimine ilişkin analiz sonuçlarını inceler ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır.

Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenler.