T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Şavşat Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Şavşat Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Radyasyon Güvenliği komitesi

Güncelleme Tarihi: 17/09/2018

                              

 

                           ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ÜYELER

ÜNVAN

İMZA

Op. Dr. Gürol KÖROĞLU

Başhekim

 

Ramazan ÇAKMAK

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Songül KAYA

Sağlık Bakım Hizm. Müdürü

 

Hülya TEKİN

Kalite Dirkt.ve Enf.Hem.

 

Özcan TEMUR

Güvenlik

 

Cemil TEKİN

Teknisyen

 

Fuat KÜÇÜK

Röntgen Birim Sorumlusu

 

 

KOMİTENİN GÖREVLERİ

-Komite, radyasyon uygulamalarının yapıldığı bölümlerde çalışanların, halkın ve hastaların radyasyon güvenliğini sağlamak ve kişisel veya kolektif dozları uygun şekilde en az seviyede tutabilmek için tüm radyasyonla çalışılan bölümlerde günlük çalışma imkanlarını ve şartlarını belirleyerek ve tehlike durumunda yapılacak işlemleri ve alınacak önlemlerin alınmasını sağlamalıdır.

-Komite, her toplantıda yürürlükteki radyasyondan korunma ve güvenliği programları dahilinde alınan kişisel ve kolektif dozları değerlendirmesi ve personelin bu değerlendirmeler hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması, iyileştirme gerektiren uygulamalara dönük tavsiyeleri belirlemelidir.

-Komite, radyasyonla çalışan kişilerin eğitim ve deneyimi ile ilgili olarak yeterlilik değerlendirmeleri yaparak gereken bilgi aktarımını sağlamak üzere eğitim programlarını oluşturmalı ve gereksinimlere göre yenilemelidir.

-Komite, üç ayda bir radyasyon korunması görevlisi/görevlilerinin tuttukları kayıtlar ve hazırladıkları raporlara göre; personel radyasyon dozlarını, radyasyon ölçüm taramaları ( survey ) sonuçlarını, kontaminasyon olaylarını, radyoaktif atık kayıtlarını, kalite kontrol kayıtlarını, bakım onarım kayıtlarını, eğitim programlarını incelemeli ve değerlendirmelidir.