T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Şavşat Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Şavşat Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Görüş,Öneri ve şikayetlerini Değerlendirme Ekibi

Güncelleme Tarihi: 17/09/2018

                              

                           ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ ÇALIŞAN GÖRÜŞLERİNİ DEĞERLENDİRME   EKİBİ

ÜYELER

ÜNVAN

İMZA

Op. Dr. Gürol KÖROĞLU

Başhekim

 

Ramazan ÇAKMAK

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Songül KAYA

Sağlık Bakım Hizm. Müdürü

 

Hülya TEKİN

Hasta Hakları Hemşiresi

 

Yeliz URAL

Çalışan Güvenliği Hemşiresi

 

KOMİTENİN GÖREVLERİ

Ekipte asgari; kalite yönetim direktörü, çalışan güvenliği komitesinden bir temsilci, yönetimden bir

kişiden oluşur. Toplantıdan 2 (iki) gün önce toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem maddeleri

belirlenip ilgili kişilere yazılı veya sözlü olarak çağrı yapılır. Ekip ay da bir toplanır, görüşler

değerlendirilir. Alınan kararlar toplantı tutanağına kayıt edilir. Gerektiğinde düzeltici önleyici

faaliyet başlatır. Toplantı kararları Kalite Yönetim Birimine bildirilir.