T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Şavşat Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Şavşat Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bilgi Güvenliği Ekibi

Güncelleme Tarihi: 17/09/2018

                              

                           ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM  EKİBİ

ÜYELER

ÜNVAN

İMZA

Op. Dr. Gürol KÖROĞLU

Başhekim

 

Ramazan ÇAKMAK

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Songül KAYA

Sağlık Bakım Hizm. Müdürü

 

Hülya TEKİN

Kalite Direktörü

 

Ceyhun TEMİZ

Bilgi İşlem Sorumlusu

 

Dilek GÖKDEMİR DURMUŞ

Servis Sorumlusu

 

Nacide IŞIK ERDEM

Servis Sorumlusu

 

Hüsniye YILDIZ

KHD Servis Sorumlusu

 

Güler URAL

Ameliyathane Sorumlusu

 

Sevgi YILDIRIM

Acil Servis Sorumlusu

 

Hatice ÖZBEK

Diyaliz Sorumlusu

 

Emre DURSUN

Güvenlik

 

Fuat KÜÇÜK

Röntgen Sorumlusu

 

Ali Osman KARAKUŞ

Memur

 

Tolga TOKDEMİR

V.H.K.İ (Arşiv Sorumlusu)

 

KOMİTENİN GÖREVLERİ

Hastane üst yönetiminden bir kişi ekibe başkanlık eder. Bilgi güvenliği ile ilgili mevcut durumu

tespit eder, bilgi güvenliği için olası riskleri belirler, tanımlı kullanıcılar için yapılan yetki

değişikliklerini izler. Tüm bilgisayarlarda merkezi sunucu tarafından kontrol edilebilen antivirus

yazılımı bulunur. Bilgi güvenliği konusunda çalışanlara eğitim verilir. Toplantıdan 2 (iki) gün önce

toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere yazılı veya sözlü olarak

çağrı yapılır. Ekip üç ayda bir toplanır, görüşler değerlendirilir. Alınan kararlar toplantı tutanağına

kayıt edilir. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatır. Toplantı kararları Kalite Yönetim

Birimine  bildirilir.