T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Şavşat Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Şavşat Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İlaç Yönetimi Ekibi

Güncelleme Tarihi: 17/09/2018

                              

 

                                        ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ AKILCI İLAÇ  EKİBİ

 

 

ÜYELER

ÜNVAN

İMZA

Op. Dr. Gürol KÖROĞLU

Başhekim

 

Oğuzhan Nurullah UYSAL

Farmakovijilans Sorumlusu

 

Şerife Gül ÖZMEN

Eczacı

 

Hülya TEKİN

Kalite Direktörü

 

 

 

 

KOMİTENİN GÖREVLERİ

 

Akılcı İlaç Ekibinde asgari; yönetimden bir temsilci, hekim ve eczacı yer alır. Toplantıdan 2 (iki) gün önce toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere yazılı veya sözlü olarak çağrı yapılır. Ekip 2 (iki) ayda bir toplanır, alınan kararlar toplantı tutanağına kayıt edilir. Toplantı kararları Kalite Yönetim Birimine bildirilir

Akılcı İlaç Ekibi; akılcı ilaç kullanımına yönelik hastane politikasını belirler, faaliyetler planlar ve uygular. Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastalarda ve çalışanlarda farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlemeler yapar. Hasta ve çalışanlara yönelik bilgilendirmeler yapılmasını planlar.

                              

                                                     

                           ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ ANTİBİYOTİK KONTROL  EKİBİ

 

 

ÜYELER

ÜNVAN

İMZA

Op. Dr. Gürol KÖROĞLU

Başhekim

 

Uzm. Dr. Ceren ÖZCAN

Dahiliye Uzmanı

 

Şerife Gül ÖZMEN

Eczacı

 

Hülya TEKİN

Kalite Direktörü

 

 

 

 

KOMİTENİN GÖREVLERİ

Antibiyotik kontrol ekibinde asgari; Uzman Hekim ve Eczacı bulunmalıdır. Antibiyotik Kullanım

Kontrolü ve Antibiyotik Rehberi hazırlar. Toplantıdan 2 (iki) gün önce toplantı yeri, zamanı, süresi

ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere yazılı veya sözlü olarak çağrı yapılır. Ekip yılda en az 3

kez olmak üzere, olağanüstü durumlarda ise acil olarak toplanır, alınan kararlar toplantı tutanağına

kayıt edilir. Toplantı kararları Kalite Yönetim Birimine bildirilir.