T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Şavşat Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Şavşat Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bina Turu Ekibi

Güncelleme Tarihi: 26/09/2018

                           ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ BİNA TURLARI YÖNETİM  EKİBİ

ÜYELER

ÜNVAN

İMZA

Op. Dr. Gürol KÖROĞLU

Başhekim

 

Ramazan ÇAKMAK

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Songül KAYA

Sağlık Bakım Hizm. Müdürü

 

Fahri KÖR

Sivil Savunma Amiri

 

Cemil TEKİN

Teknisyen

 

Selahattin AYDEMİR

Teknisyen

 

Hülya TEKİN

Kalite Direktörü

 

Çağlar DURSUN

Atık Sorumlusu

 

Dilek GÖKDEMİR DURMUŞ

Servis Sorumlusu

 

Nacide IŞIK ERDEM

Servis Sorumlusu

 

Hüsniye YILDIZ

KHD Servis Sorumlusu

 

Güler URAL

Ameliyathane Sorumlusu

 

Sevgi YILDIRIM

Acil Servis Sorumlusu

 

Hatice ÖZBEK

Diyaliz Sorumlusu

 

Emre DURSUN

Güvenlik

 

Fuat KÜÇÜK

Röntgen Sorumlusu

 

KOMİTENİN GÖREVLERİ

Tıbbi, idari ve hemşire hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü ve teknik

işler sorumlusundan oluşur. Bina turlarında hastanedeki fiziksel durum ve işleyişle ilgili aksaklıklar

tespit edilir. Tespit edilen aksaklıklara yönelik düzeltici önleyici faaliyet başlatılır Toplantıdan 2

(iki) gün önce toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere yazılı veya

sözlü olarak çağrı yapılır. Ekip üç ayda bir toplanır, bina turu raporu ve iyileştirme yöntemleri  

değerlendirilir. Alınan kararlar toplantı tutanağına kayıt edilir. Toplantı kararları Kalite Yönetim

Birimine bildirilir.